Hanter

37 tekstów – auto­rem jest Han­ter.

Są ludzie i parapety.
Często pa­rape­ty są le­piej trak­to­wane od ludzi. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 stycznia 2013, 22:46

"Na­wet Bo­ga ne­gują religie." 

aforyzm • 15 maja 2012, 15:42

"Człowieczy los." 

aforyzm • 14 maja 2012, 15:08

Nie łat­wo biec do przo­du, gdy w no­gach drzaz­gi dni poprzednich. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 3 maja 2012, 15:05

Mo­wa jest srebrem,
czy­ny są złotem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 maja 2012, 20:37

Ho­nor - gdy stra­cisz wszys­tko prócz niego, wciąż będziesz bogaty. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 kwietnia 2012, 19:10

W życiu war­to sta­wiać kropkę... nad i 

aforyzm
zebrał 42 fiszki • 26 kwietnia 2012, 20:09

Po co nam wiel­kie ręce, sko­ro i tak wszys­tko ucieka przez palce. 

aforyzm
zebrał 57 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:46

Wiem, że to trud­ne, ale pos­ta­raj się...
Pos­ta­raj się zro­zumieć, a nie słuchać. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 24 kwietnia 2012, 19:14

Niektóre myśli są tak głębo­kie, że kiedy je przełkniemy, nie jes­teśmy już spragnieni. 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 23 kwietnia 2012, 19:23
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność